nalagam

Seznam

Skozi leta delovanja na področju arhitekture, projektiranja, urejanja okolja, urbanizma smo nabrali velik nabor izkušenj in referenc. Tukaj najdete seznam pomembnejših. Izpostavljene reference pa predstavljamo tudi posamezno.

 

PROJEKTI VISOKIH GRADENJ:

 • 237/06-PGD; Večnamenski objekt KS Skorno; Občina Šoštanj
 • 305/07-PGD; Stanovanjska hiša v Velenju; Individualni naročnik
 • 352/10-PGD; Dozidava gospodarskega objekta Lokovica; Individualni naročnik
 • 355/10-PGD; Stanovanjska hiša Vinska Gora; Individualni naročnik
 • 364/11-PGD; Stanovanjska hiša Lopatnik; Individualni naročnik
 • 365/11-PGD; Stanovanjski hiši v Šoštanju; Individualni naročnik
 • 370/11-PGD; Sanacija cerkve Sv. Urha  v Gaberkah; Premogovnik Velenje
 • 372/11-PGD; Oder Ljubno; Občina Ljubno
 • 374/11-PZI; Vhod Efenkova 61 Velenje; Etažni lastniki
 • 380/12-PGD; Poslovni prostori vrtnarije; PV Invest
 • 386/12-PGD;Gospodarski objekt v Velenju; Individualni naročnik
 • 387/12-PGD; Stanovanjska hiša v Žalcu, Individualni naročnik
 • 388/12-PGD;  Stanovanjska hiša v Žalcu, Individualni naročnik
 • 389/12-PGD; Stanovanjska hiša v Velenju; Individualni naročnik
 • 397/12-PGD; Stanovanjska hiša Ž; Individualni naročnik
 • 398/12-PGD; Počitniška hiša Kamnik; Individualni naročnik
 • 399/12-PGD; Stanovanje v Velenju; Individualni naročnik
 • 402/12-PGD; Oporni zid v Šoštanju; Males d.o.o.
 • 403/12-PGD; Rastlinjaki v Šoštanju; PV Invest
 • 406/12-PGD; Industrijski objekti; dozidava in novogradnja; Males d.o.o.
 • 410/13-PGD; Parkirišče v Velenju; HTZ
 • 415/13-PGD; Stanovanjska hiša AH v Velenju; Individualni naročnik
 • 416/13-PGD; Stanovanjska hiša na Ponikvi; Individualni naročnik
 • 423/13-PGD; Stanovanjska hiša v Laškem; Individualni naročnik
 • 425/13-PGD; Stanovanjska stavba – počitniška hiša Trebeliško; Individualni naročnik
 • 426/13-PGD; Stanovanjska stavba – počitniška hiša Trebeliško; Individualni naročnik
 • 427/13-PGD; Stanovanjska stavba – počitniška hiša Trebeliško; Individualni naročnik
 • 428/13-PGD; Stanovanjska stavba – počitniška hiša Trebeliško; Individualni naročnik
 • 429/13-PGD; Stanovanjska stavba – počitniška hiša Trebeliško; Individualni naročnik
 • 430/13-PGD; Stanovanjska stavba – počitniška hiša Trebeliško; Individualni naročnik
 • 431/13-PGD; Stanovanjska stavba – počitniška hiša Trebeliško; Individualni naročnik
 • 439/14-PGD; Stanovanjska hiša Cirkovce; Individualni naročnik
 • 440/14-PGD; Stanovanjska hiša CR v Ribnici; Individualni naročnik
 • 441/14-PGD; Stanovanjska hiša Babna Gora; Individualni naročnik
 • 443/14-PGD; Stanovanjska hiša Šentjur; Individualni naročnik
 • 446/14-PGD; Stanovanjska hiša Topolšica; Individualni naročnik
 • 450/14-PGD; Stanovanjska hiša Laze; Individualni naročnik
 • 451/14-PGD; Stanovanjska stavba – počitniška hiša Trebeliško; Individualni naročnik
 • 457/14-PGD; Stanovanjska hiša Črna na Koroškem; Individualni naročnik
 • 458/14-PGD; Stanovanjska stavba – počitniška hiša Trebeliško; Individualni naročnik
 • 459/14-PGD; 8 počitniških hiš; Individualni naročnik
 • 464/15-PZI; stanovanjska hiša Godešič; Individualni naročnik
 • 473/16-PGD; stanovanjska hiša Šentjur; Individualni naročnik

PROSTORSKI AKTI:

 • 183/03-ZN; Spremembe in dopolnitve odloka o ZN Kavčič; Individualni naročnik
 • 191/04-ZN; ZN Lopan; Občina Mislinja
 • 196/04-UN; Sprememba odloka o UN Stari jašek; AV Studio, d.o.o.
 • 202/04-LN; LN Gneč, Gorenje; skupina občanov in Občina Šmartno ob Paki
 • 220/05-LN; LN Vinska Gora; MoVelenje
 • 230/06-LN; UN kamnolom Tufka; Individualni naročnik
 • 234/06-ZN; Zazidalni načrt Lipa, Štore; Individualni naročnik
 • 298/08-ZN; ZN Kompleks ob železniški progi; spr. in dopolnitve; Komunalno podjetje
 • 309/08-LN; Spremembe in dopolnitve LN RO Jezero; HSE
 • 320/08-ZN; ZN športnih igrišč osnovne šole Gornji Grad; Občina Gornji Grad
 • 336/08-UN; UN za centralne predele mesta Velenje; spr. in dop.; Toming
 • 349/09-UN; UN Podrožnik, Mozirje; Artwood
 • 362/10-LN; Spremembe in dopolnitve LN Zavrh; Individualni naročnik
 • 413/13-OPPN; OPPN Šmatevž; LPC Gomilsko,

ODLOKI:

 • 150/03-PUP; Spremembe in dopolnitve odloka o PUP 06; MoVelenje
 • 164/03-PUP; Spremembe in dopolnitve odloka o PUP „Šoštanjski trikotnik“; Avto-shop d.o.o.
 • 194/04-PUP; Spremembe in dopolnitve odloka o PUP za dele mesta Velenje; MoVelenje
 • 200/04-PUP; Spremembe in dopolnitve 6-ih odlokov o PUP; Občina Šoštanj
 • 201/04-PUP; Spremembe in dopolnitve odloka o PUP za dele mesta Velenje; HTZ, d.o.o.
 • 214/05-PUP; Spremembe in dopolnitve odloka o PUP „Šoštanjski trikotnik“; KZ Šaleška dolina
 • 216/05-PUP; Spremembe in dopolnitve odloka o PUP S4/5, Stara vas v Velenju; Individualni naročnik in MoVelenje
 • 217/05-PUP; Spremembe in dopolnitve odloka o PUP 02; Šoštanj; Individualni naročnik
 • 218/05-PUP; Spremembe in dopolnitve odloka o PUP 05; Šoštanj; Individualni naročnik
 • 229/05-PUP; Spremembe in dopolnitve odloka o PUP Šoštanjski trikotnik; Občina Šoštanj in individualni naročniki
 • 231/06-PUP; Spremembe in dopolnitve odloka o PUP 09; Topolšica; Naravno zdravilišče Topolšica
 • 250/06-PUP; Spremembe in dopolnitve odloka o PUP 09; Topolšica; Občina Šoštanj
 • 262/07-PUP; Spremembe in dopolnitve odloka o PUP „Šoštanjski trikotnik“; Občina Šoštanj
 • 302/07-PUP; Spremembe in dopolnitve odloka o PUP 09; Topolšica; Občina Šoštanj
 • 303/07-PUP; Spremembe in dopolnitve odloka o PUP 02; Šoštanj; Občina Šoštanj
 • 307/07-PUP; Spremembe in dopolnitve odloka o PUP P4/12, Šoštanj; Občina Šoštanj
 • 321/08-PUP; Spremembe in dopolnitve odloka o PUP Šoštanj s Pohrastnikom; Občina Šoštanj
 • 341/08-PUP; Spremembe in dopolnitve 5 PUP; Občina Šoštanj
 • 342/09-PUP; Spremembe in dopolnitve odloka o PUP Šoštanj s Pohrastnikom; Toming
 • 358/10-PUP; Spremembe in dopolnitve PUP 02; Individualni naročnik
 • 360/10-PUP; Spremembe in dopolnitve PUP 09; Občina Šoštanj
 • 361/10-PUP; Spremembe in dopolnitve PUP 01; Občina Šoštanj
 • 371/11-PUP; Spremembe in dopolnitve PUP Šoštanj s Pohrastnikom; Občina Šoštanj in individualni naročniki
 • 442/14-PUP; Spremembe in dopolnitve PUP Šoštanj s Pohrastnikom; Individualni naročnik
 • 444/14-PUP; PUP 04, za dele mesta Velenje; Individualni naročnik

KRAJINSKA ARHITEKTURA:

 • 448/14-IP; Hodimo in kolesarimo po Občini Šmartno ob Paki; Občina

OSTALO: